logo kongresowe


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do Gdańska na 16. Kongres naszego Towarzystwa, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-20-21.10.2023.

Kongres będzie znakomitą okazją do poruszenia najistotniejszych tematów nurtujących nasze interdyscyplinarne środowisko, wymiany doświadczeń, jak również zacieśnianiu wzajemnych kontaktów. Będziemy mieć możliwość przedyskutować doświadczenia ostatnich lat, podzielić się dokonaniami, szukać nowych rozwiązań terapeutycznych i logistycznych. Przygotujemy ciekawy program i już teraz zachęcamy do udziału w jego tworzeniu i zgłaszania propozycji tematów. Nowością na naszym Kongresie będą sesje powołanych w tej kadencji Grup Roboczych (https://p-t-t.org/) oraz sesja  utworzonego w tej kadencji Klubu Młodego Transplantologa.  Będą Państwo mogli zapoznać się z wynikami pracy tych zespołów. Nie zabraknie też miejsca dla prac oryginalnych i posterów jak również tematycznych sesji organizacji ważnych dla naszego środowiska tj. Poltransplantu, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych czy Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek. W czasopiśmie "Transplantation Proceedings" zostaną opublikowane materiały z XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, oraz manuskrypty prac przyjętych do druku.

Wyłonimy też z naszego środowiska nowych Członków Honorowych, laureatów nagrody “Pro Transplantationibus Fovendis”, oraz innych wyróżnień, które przygotujemy dla wybitnych członków naszego interdyscyplinarnego środowiska oraz osób i instytucji nas wspierających.

Planujemy zorganizowanie „Biegu po Nowe Życie - Pomorze na TAK” z udziałem  pacjentów, sportowców i nas. Impreza ta ma za zadanie promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnianie świadectw woli, a także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego.

Kongres będzie się odbywał nad Motławą w centrum Gdańska.

Lokalizacja kongresu pozwoli zachwyć się gdańską architekturą epoki gotyku, renesansu i manieryzmu i doświadczyć wyjątkowego charakteru, historii oraz atmosfery jednego z najpiękniejszych centrów miast w Polsce i Europie.
Już teraz zachęcam Państwa do zarezerwowania w kalendarzu tych terminów. Będziemy systematycznie wysyłać informacje organizacyjne dotyczące kongresu. Zachęcamy do ich śledzenia na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz Instagramie. Osoby, które jeszcze nie są członkami PTT serdecznie i z przekonaniem zachęcam do zapisania się do naszego Towarzystwa. Państwa zaangażowanie i pomysły znajdą tu platformę do realizacji.

Do zobaczenia w Gdańsku
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Prezes Alicja Dębska Ślizień wraz z Członkami Zarządu Głównego PTT


Patronat HonorowyPatronat Medialny
DOFINANSOWANIE


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II"
 

 Kongres jest współfinansowany z środków Samorządu Województwa Pomorskiego 

 
 Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN dla Pomorza